Umowa Generalna ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych wypadek na przejezdzie kolejowym 900x506

Umowa Generalna ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych

Niniejszym informujemy, iż została zawarta umowa Genaralna pomiędzy Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. a Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce (15 tys. członków, wraz z rodzinami 32 tys.). Umowa gwarantuje członkom Związku pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków kolejowych na preferencyjnych warunkach.

Każdy członek Związku, który zamierza skorzystać z usług Kancelarii na preferencyjnych warunkach, powinien zgłosić swoją sprawę za pośrednictwem Związku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Sienna