Odszkodowania za błędy medyczne

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Ponosimy wszystkie koszty prowadzenia sprawy przed sądami aż do uzyskania prawomocnego wyroku (koszty wpisu sądowego, biegłych, obsługi prawnej).

Odszkodowanie za błąd lekarza

Pobyt w szpitalu, dla większości osób, jest niezwykle stresującym doświadczeniem, zwłaszcza jeśli w trakcie hospitalizacji pacjent padnie ofiarą błędu lekarza. Każdy, bez wyjątku, liczy na w pełni fachową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, oraz – co oczywiste, na poprawę stanu zdrowia.

Niestety, nie zawsze postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne szpitala, lekarzy i pozostałego personelu jest zgodne z przyjętymi standardami czy wymogami.

Błąd lekarza w najlepszym przypadku może przysporzyć pacjentowi dodatkowego stresu, w najgorszym zaś może narazić na szwank zdrowie chorego, a nawet doprowadzić do jego śmierci.

Co to jest błąd medyczny i błąd lekarski?

Błędem medycznym jest naruszenie norm i standardów obowiązujących lekarza podczas udzielania świadczeń medycznych, który naraża pacjenta przebywającego w placówce medycznej na uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia. Są to działania lub zaniechania sprzeczne z ogólnie przyjętym modelem postępowania w określonym przypadku. Błędem medycznym może być też nieumyślne działanie, zaniechanie i wszelkie czynności prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

Odszkodowania za błędy medyczne bledne rozpoznanie lekarza

Błędy medyczne nie dotyczą jedynie lekarza, ale całej placówki, która obowiązana jest do sprawowania pieczy nad stanem zdrowia chorego. Błąd medyczny w pracy pielęgniarki, ratownika, a nawet operatora sprzętu medycznego daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Błąd lekarski natomiast dotyczy zaniedbań w pracy lekarza, naruszenia zasad ostrożności podczas wykonywania zabiegu, niepoprawnym przeprowadzeniu badań lub zabiegów, a także postawienie błędnej diagnozy, co skutkuje wdrożeniem nieprawidłowego leczenia i często bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjenta.

Na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

  • Zadośćuczynienie za doznane cierpienie – jest to świadczenie jednorazowe, niezależne od faktycznie poniesionej straty majątkowej (dającej się wycenić).
  • Odszkodowanie – rekompensuje rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego pacjenta np. koszty leków, wizyt lekarskich oraz wykonanych badań, koszty rehabilitacji, koszty przystosowania mieszkania itp.
  • Rentę na zwiększone potrzeby – renta ta ma charakter okresowy i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację).
  • Rentę z tytułu utraty zdolności do pracy – renta ta rekompensuje brak możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.
Odszkodowania za błędy medyczne jakie odszkodowanie1

Jak możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania?

Analizujemy dokumentację i oceniamy realne szanse na uzyskanie jak najwyższego odszkodowania. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w procesie likwidacji szkody przed Zakładami Ubezpieczeń, jak i na etapie sądowym w postępowaniu cywilnym, czy też karnym. Dysponujemy specjalistami, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny oraz zapewniają fachową pomoc prawną osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Walczymy o odszkodowanie obejmujące rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi.

Odszkodowania za błędy medyczne uzyskanie odszkodowania

Jeżeli uważasz że należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny skutkujący trwałym uszczerbkiem na Twoim lub bliskiej Ci osoby zdrowiu napisz do nas na adres: biuro@clsa.pl, lub zadzwoń: 22 230 2062