Rodzaje błędów medycznych blad medyczny 900x506

Rodzaje błędów medycznych

W zależności od okoliczności błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii. Najbardziej powszechnymi błędami medycznymi są:

  • Błąd diagnostyczny zachodzi, gdy medyk nie dokonuje dokładnej analizy wyników badań i nie przeprowadza wystarczająco wnikliwie wywiadu lekarskiego z pacjentem. Pomyłka lekarza może nastąpić również przy braku odpowiedniej komunikacji z pacjentem, co może skutkować np. podaniem niewłaściwego leku lub niewłaściwej dawki leku. Błędem diagnostycznym może być również zbyt późne rozpoznanie poważanej, zagrażającej życiu choroby np. nowotworu, zbagatelizowanie objawów udaru mózgu czy zawału serca.
  • Błąd terapeutyczny jest następstwem błędu diagnostycznego. Niewłaściwie i pobieżnie zdiagnozowany pacjent otrzymuje niewłaściwe leki lub w ogóle ich nie otrzymuje, jest rehabilitowany w niewystarczający sposób lub pod kątem innego schorzenia, co skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia lub brakiem jego poprawy.
  • Błąd rokowania może wystąpić w wyniku postawienia błędnej diagnozy, a co za tym idzie – błędnego rokowania.
  • Błąd organizacyjny jest kolejnym błędem medycznym, do którego dochodzi w wyniku zaniedbań personelu medycznego odpowiedzialnego za dostęp do odpowiednich leków, czy urządzeń diagnostycznych oraz o wszelkich problemach logistycznych, które dezorganizują poprawne działanie placówki medycznej, co skutkuje brakiem możliwości udzielania świadczeń medycznych zgodnie z przyjętymi standardami.
  • Błąd techniczny jest to błąd medyczny, do którego może dojść gdy polecenia lekarskie nie są odpowiednio respektowane tj. są wykonywane w niewłaściwy sposób.
  • Błąd medyczny podczas porodu są to wszelkiego rodzaju działania i zaniechania lekarza oraz całego personelu medycznego odpowiedzialnego za życie i zdrowie matki i dziecka. Mowa tu nie tylko o odłożeniu decyzji o cesarskim cięciu, ale także błędna ocena wyników badań prenatalnych, uszkodzenie ciała dziecka podczas porodu, wszelkie urazy płodu i czynności prowadzące do utraty życia lub zdrowia dziecka i kobiety lub zaniechanie wykonania działań ratujących ich życie.

Dowiedz się więcej >>>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Skrócenie zatrzymania prawa jazdy prawo jazdy 600x338

Skrócenie zatrzymania prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości a możliwość skrócenia zakazu Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości, a zatem

Blokada alkoholowa blokada alkoholowa 600x338

Blokada alkoholowa

Co to jest blokada alkoholowa? Jest to urządzenie, które zapobiega uruchomieniu pojazdu w razie wykrycia w wydychanym przez kierowcę powietrzu

Błędy okołporodowe Bledy okolporodowe 600x338

Błędy okołporodowe

Jedne z trudniejszych spraw, które prowadzone są w naszej kancelarii, dotyczących szkód osobowych spowodowanych błędami medycznymi, to sprawy o odszkodowanie za

Jak udowodnić błąd lekarza? blad lekarza 600x338

Jak udowodnić błąd lekarza?

Aby móc skutecznie ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny ważne jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu.