Spory ze stosunku pracy

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Zajmujemy się sporami wynikającymi ze stosunku pracy, konfliktami między wspólnikami oraz sprawami dotyczącymi nieruchomości.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przedsądowych, mediacji oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego (w tym gospodarczych, upadłościowych, naprawczych oraz podatkowych).

Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach dotyczących wynagrodzeń, wypadków przy pracy, mobbingu i innych roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Nasi Klienci mogą liczyć też na fachowe wsparcie w postępowaniach w zakresie procesu inwestycyjnego oraz sporów związanych z wykonawstwem i podwykonawstwem. Doradzamy w sporach, które wyniknęły z umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy.

Od lat zajmujemy się występowaniem przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi.