Upadłość konsumencka

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych, które stały się niewypłacalne. Ale nie w wyniku niedbalstwa lub umyślnie.

Upadłość konsumencka osób fizycznych daje możliwość spłacenia części swoich zobowiązań, umorzenie pozostałych, a tym samym rozpoczęcie „nowego życia” osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Przesłanką prowadzącą do orzeczenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika, powstała wskutek niezależnych od niego okoliczności (choroba, utrata pracy, trudna sytuacja rodzinna, siła wyższa itp.). Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w wykonaniu przez niego zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Upadłość konsumencka osób fizycznych jest jednym z zagadnień, którymi zajmuje się nasza kancelaria. Na czym polega nasza rola?

  • Analizujemy dokładnie daną sytuację i podpowiadamy optymalne sposoby restrukturyzacji długów.
  • Przygotowujemy wnioski i inne niezbędne dokumenty.
  • Reprezentujemy Klientów w trakcie trwania postępowania upadłościowego.
  • Zapewniamy fachowe doradztwo.