Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń wynikających z błędów medycznych blad medyczny 2 900x506

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń wynikających z błędów medycznych

Pacjenci poszkodowani w wyniku błędu medycznego, którzy planują dochodzić roszczeń od szpitala, lekarza czy też zakładów ubezpieczeń, które ubezpieczają wskazane wcześniej podmioty, mają na to określony czas tj. do momentu przedawnienia roszczeń. Omawiane roszczenia przedawniają się z upływem 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje w przypadkach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

Należy pamiętać, że nie każda czynność podjęta przez wierzyciela w celu dochodzenia roszczenia, doprowadzi do przerwania biegu przedawnienia. Musi być to zatem czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym. Nie przerwie więc biegu przedawnienia wezwanie do zapłaty skierowane do lekarza czy też szpitala, w którym doszło do popełnienia błędu medycznego, ponieważ nie są to podmioty powołane do rozpoznawania spraw i egzekwowania roszczeń.

Do czynności, które przerywają bieg przedawnienia zaliczymy m. in. skierowanie zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń lekarza czy szpitala, skierowanie do sądu pozwu czy też skierowanie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.

Dowiedz się więcej >>>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Skrócenie zatrzymania prawa jazdy prawo jazdy 600x338

Skrócenie zatrzymania prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości a możliwość skrócenia zakazu Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości, a zatem

Blokada alkoholowa blokada alkoholowa 600x338

Blokada alkoholowa

Co to jest blokada alkoholowa? Jest to urządzenie, które zapobiega uruchomieniu pojazdu w razie wykrycia w wydychanym przez kierowcę powietrzu

Błędy okołporodowe Bledy okolporodowe 600x338

Błędy okołporodowe

Jedne z trudniejszych spraw, które prowadzone są w naszej kancelarii, dotyczących szkód osobowych spowodowanych błędami medycznymi, to sprawy o odszkodowanie za

Rodzaje błędów medycznych blad medyczny 600x338

Rodzaje błędów medycznych

W zależności od okoliczności błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii. Najbardziej powszechnymi błędami medycznymi są: Błąd diagnostyczny zachodzi, gdy

Jak udowodnić błąd lekarza? blad lekarza 600x338

Jak udowodnić błąd lekarza?

Aby móc skutecznie ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny ważne jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu.