Skrócenie zatrzymania prawa jazdy prawo jazdy 900x506

Skrócenie zatrzymania prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości a możliwość skrócenia zakazu

Jeżeli prowadziłeś pojazd mechaniczny, znajdując się w stanie nietrzeźwości, a zatem popełniłeś przestępstwo  z art. 178a§1 k.k., to Sąd orzeknie wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 lat do lat 15.
Jednakże, w pewnych okolicznościach, Sąd rozpoznający Twoją sprawę, może zmniejszyć czas trwania zakazu, wyznaczając go na okres poniżej 3 lat, a także całkowicie odstąpić od jego orzekania, zarządzając zwrot zatrzymanego Ci uprzednio prawa jazdy.

Powyższe możliwe jest dzięki znajomości problematyki dowodzenia przestępstw z art. 178a§1 k.k., zjawiska niepewności pomiarowej, błędu pomiaru, warunków, w jakich winny być one przeprowadzane, a także umiejętności skorzystania z instytucji warunkowego umorzenia postępowania.

Wskazać chociażby należy, iż ustalając stan nietrzeźwości prowadzącego pojazd, powinno się uwzględniać stopień błędu urządzenia, którym wykonywany był pomiar. Słusznie przyjmuje się, iż wynik uzyskany za pomocą takiego urządzenia należy pomniejszyć o błąd pomiaru, który może wynosić 0,03 mg/dm³. Wskazanego pomniejszenia nie można dokonać samoistnie, konieczne będzie powołanie biegłych sądowych celem wykazania możliwej niepewności pomiaru, co winno mieć wpływ w niektórych granicznych przypadkach również na zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości na wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu, bądź na uniewinnienie.

W sytuacji, w której zapadł już prawomocny wyrok skazujący, orzekający wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów, możliwe jest skrócenie czasu jego trwania poprzez wystąpienie z wnioskiem o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej. Powyższe jest możliwe także, w sytuacji orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dożywotnio, z tym że wniosek ten należy złożyć dopiero po 10 latach.

Napisz do nas na adres e-mail: biuro@clsa.pl

lub zadzwoń: 22 230 20 62

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ogłoszenie dla akcjonariuszy

Zarząd Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Sienna