+48 22 230 20 62Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 18:00

 

Rodzaje błędów medycznych

W zależności od okoliczności błędy medyczne można podzielić na kilka kategorii. Najbardziej powszechnymi błędami medycznymi są:

  • Błąd diagnostyczny zachodzi, gdy medyk nie dokonuje dokładnej analizy wyników badań i nie przeprowadza wystarczająco wnikliwie wywiadu lekarskiego z pacjentem. Pomyłka lekarza może nastąpić również przy braku odpowiedniej komunikacji z pacjentem, co może skutkować np. podaniem niewłaściwego leku lub niewłaściwej dawki leku. Błędem diagnostycznym może być również zbyt późne rozpoznanie poważanej, zagrażającej życiu choroby np. nowotworu, zbagatelizowanie objawów udaru mózgu czy zawału serca.
  • Błąd terapeutyczny jest następstwem błędu diagnostycznego. Niewłaściwie i pobieżnie zdiagnozowany pacjent otrzymuje niewłaściwe leki lub w ogóle ich nie otrzymuje, jest rehabilitowany w niewystarczający sposób lub pod kątem innego schorzenia, co skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia lub brakiem jego poprawy.
  • Błąd rokowania może wystąpić w wyniku postawienia błędnej diagnozy, a co za tym idzie – błędnego rokowania.
  • Błąd organizacyjny jest kolejnym błędem medycznym, do którego dochodzi w wyniku zaniedbań personelu medycznego odpowiedzialnego za dostęp do odpowiednich leków, czy urządzeń diagnostycznych oraz o wszelkich problemach logistycznych, które dezorganizują poprawne działanie placówki medycznej, co skutkuje brakiem możliwości udzielania świadczeń medycznych zgodnie z przyjętymi standardami.
  • Błąd techniczny jest to błąd medyczny, do którego może dojść gdy polecenia lekarskie nie są odpowiednio respektowane tj. są wykonywane w niewłaściwy sposób.
  • Błąd medyczny podczas porodu są to wszelkiego rodzaju działania i zaniechania lekarza oraz całego personelu medycznego odpowiedzialnego za życie i zdrowie matki i dziecka. Mowa tu nie tylko o odłożeniu decyzji o cesarskim cięciu, ale także błędna ocena wyników badań prenatalnych, uszkodzenie ciała dziecka podczas porodu, wszelkie urazy płodu i czynności prowadzące do utraty życia lub zdrowia dziecka i kobiety lub zaniechanie wykonania działań ratujących ich życie.

Dowiedz się więcej >>>