Nasz zespół

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Nasz zespół rafal kalinowski 2ebe4b1

Rafał Kalinowski
- Dyrektor Departamentu Prawno-Podatkowego

Doktorant w Katedrze Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Nauczyciel Akademicki w Wyższej Szkole Komunikacji, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik wewnętrzny (in-house lawyer) w międzynarodowych grupach kapitałowych z branży handlowej, developerskiej i finansowej. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę i zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Rafał Kalinowski ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu pełnej obsługi prawnej spółek kapitałowych i osobowych. W ramach zdobytego doświadczenia reprezentował przedsiębiorców w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych i pozasądowych. Przygotowywał kompleksowe rozwiązania dla klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozbudowanych strukturach krajowych jak i międzynarodowych. Uczestniczył w zakładaniu spółek w kraju i za granicą.
Prowadził transakcje zakupu, budowy, sprzedaży fabryk i centrów dystrybucyjnych na terenie Polski, a także transakcje z zakresu budownictwa mieszkaniowego pełniąc funkcje członka rady nadzorczej i prawnika w międzynarodowym konsorcjum z udziałem podmiotów należących do sektora państwowego.
Wśród sukcesów ma skuteczne rozwiązanie sporu pomiędzy międzynarodowymi przedsiębiorcami w sprawie o 30 mln PLN oraz dużą restrukturyzację międzynarodowej grupy kapitałowej, której obrót roczny przekraczał 100 mln USD. Uczestniczył obsłudze przedsiębiorców z Polski m.in. w Chinach, USA, Wielkiej Brytanii, Białorusi oraz obsłudze przedsiębiorców z Singapuru, Chin, Kanady, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Cypru, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Kanady, Niemiec. Wśród obsługiwanych podmiotów zajmował stanowiska prawnika, pełnomocnika, prokurenta, dyrektora działu prawnego, członka rady nadzorczej i członka zarządu. Rzetelny partner biznesowy i doradca, posiadający kompetencje i umiejętność analizy powierzonych mu zagadnień jednocześnie pod kątem prawnym, podatkowym i biznesowym.

Nasz zespół ewelina wilinska 0862499

Ewelina Wilińska - Adwokat

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Stypendystka Wydział Prawa Uniwersytetu Mykolo Romerio w Wilnie. Pracowała w Ambasadzie RP w Wilnie.

Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego oraz kontraktowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie korporacyjnej obsługi spółek handlowych, a także w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych spółek, w szczególności przekształceń, podziałów i połączeń (w tym tzw. połączeń odwrotnych), w szczególności:

 • udzielania pomocy prawnej przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
 • rejestracji podmiotów gospodarczych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządzania projektów umów i statutów stanowiących spółki;
  sporządzania oraz opiniowania umów handlowych;
 • reprezentowania przedsiębiorców w negocjowaniu warunków i zawieraniu umów w obrocie gospodarczym;
 • przekształcania, łączenia, podziału i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym;
 • zastępstwa procesowego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • tworzenia regulaminów organów spółek oraz sklepów internetowych;
 • doradztwa w bieżącej działalności podmiotów gospodarczych

W kancelarii odpowiedzialna za obsługę prawną przedsiębiorców. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach. Ponadto zajmuje się również upadłością konsumencką. Doświadczony procesualista. Posługuje się językiem angielskim na poziomie rozszerzonym, w tym Legal English. Uwielbia podróże bliskie i te dalekie.

Nasz zespół artur ciszewski

Artur Ciszewski - Dyrektor Finansowy

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach consultingowych i audytorskich (PwC, KPMG, Deloitte). Doświadczenie inwestycyjne zdobywał w funduszach typu PE/VC (Polish Alternative Investments oraz WinVentures) oraz zarządzał podmiotami z branży energetycznej (Polski Koncern Energetyczny i Polski Holding Energetyczny) oraz z branży nieruchomości komercyjnych (W7 Asset Management Ltd.)