BenefitLex dla Pracodawcy

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Program Obsługi Prawnej
BenefitLex dla Pracodawcy 

Ponad 35% Pracowników ma problem prawny na poziomie sądu powszechnego każdego roku (z uwzględnieniem dwóch stron postepowania: pozwanego i powoda).

Wspieraj skutecznie swój Zespół zapewniając każdemu Pracownikowi szeroki pakiet benefitów oparty na kompleksowym Programie Obsługi Prawnej. Bądź nowoczesnym i zaufanym Pracodawcą zapewniającym wysokie korzyści pozapłacowe w swojej organizacji!

BenefitLex dla Pracodawcy 164193843
BenefitLex dla Pracodawcy 274453274

Korzyści dla Pracodawcy wynikające
z uczestnictwa w Programie Obsługi Prawnej BenefitLex

Wspieraj swoich Pracowników, to się opłaca!

  • Zwiększ wydajność unikając konieczności poświęcenia czasu na rozwiązanie problemu prawnego (również w czasie pracy)
  • Minimalizuj błędy i pomyłki, które zniwelują negatywny wpływ na wykonywanie pracy
  • Zmniejsz presję płacową dzięki skutecznym rozwiązaniom problemów prawnych (nierozwiązany problem może powodować przykre konsekwencje finansowe)
  • Buduj lojalność oferując atrakcyjny pakiet benefitów, zmniejszysz tym samym ewentualną gotowość do zmiany Pracodawcy związaną z potrzebą uzyskania większych dochodów
  • Zmniejsz częstotliwość zwolnień lekarskich (nierozwiązany problem powoduje stres, mający bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne Twoich Pracowników)
BenefitLex dla Pracodawcy 197970846 2

WAGA POTRZEBY WSPARCIA PRAWNEGO WŚRÓD TWOICH PRACOWNIKÓW

Ponad 35% Pracowników ma problem prawny na poziomie sądu powszechnego każdego roku (z uwzględnieniem dwóch stron postepowania: pozwanego i powoda)! Bądź świadomym Pracodawcą i skorzystaj z pakietu benefitów dla Twojego Zespołu! 

Grupowy Program Obsługi Prawnej
BenefitLex to szereg korzyści!

Pracownik koncentruje się na pracy, a nie na poszukiwaniu rozwiązania problemu prawnego w jakim znalazł się on lub jego rodzina.

Zwiększenie świadomości prawnej – pracownik ma komfort psychiczny związany z poczuciem bezpieczeństwa jakie daje posiadanie profesjonalnej obsługi prawnej.

Pracownik nie jest osamotniony i bezradny ze swoimi problemami, tym samym nie zakłóca pracy innym w Twojej organizacji.

W okresie jednego roku aż 16 na 100 Pracowników zmienia Pracodawcę. Nasz program buduje lojalność i bezpieczeństwo wśród Twoich Pracowników (na przykład do czasu zakończenia postępowania sądowego możesz zmniejszyć znacznie koszty związane z rotacją kadr).

Nasz Program jest elitarny, zapewnia prestiż. Korzystając z BenefitLex każdy Pracodawca podkreśli swoją wyjątkowość na rynku pracy.

Usługi prawne należą do grupy usług zaliczanych przez społeczeństwo do drogich i często z powodów finansowych – niedostępnych. Pojawienie się problemu prawnego wymagającego profesjonalnej interwencji Adwokata lub Radcy Prawnego uważane jest za poważnie obciążenie każdego budżetu gospodarstwa domowego. Pracodawca dzięki korzyściom z udziału w BenefitLex może zdecydowanie minimalizować presje na wzrost wynagrodzeń, w tym też wynikający z potencjalnego poszukiwania przez Pracowników innych miejsc zatrudnienia.

Programy typu employee benefits mają długotrwały wpływ na większą lojalność Pracowników (w przeciwieństwie do argumentów finansowych, które dają krótkotrwały efekt).

BenefitLex – Grupowy Programu Obsługi Prawnej dla Twoich Pracowników

Basic
Gold

Stawka za godzinę pracy Adwokata bądź Radcy Prawnego na etapie przedsądowym 

149 PLN
99 PLN

Stawka za godzinę pracy Adwokata bądź Radcy Prawnego na etapie sądowym 

149 PLN
99 PLN

Sesja z psychologiem (50 min.)

75 PLN
99 PLN

Stawka za godzinę negocjacji realizowanej przez Adwokta lub Mediatora (w sporach pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą)

149 PLN
199 PLN

Bezgotówkowe prowadzenie spraw dotyczących szkód osobowych 

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej szkody osobowej spowodowanej błędami medycznymi 

33%
29%

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej pozostałych szkód osobowych (innych niż błędy medyczne) 

19%
17%

Finansowanie kosztów sądowych w zakwalifikowanych sprawach

Zniżki na taksę notarialną w wybranych lokalizacjach w Polsce

20%
40%

Bezpłatny profil klienta w systemie informatycznym (zakładany przy pierwszej sprawie) 

Infolinia Wypadkowa 27/7

Osobisty Asystent Prawny

Nielimitowane usługi prawne w pakiecie 

Możliwość przystąpienia członków rodzin 

Miesięczna opłata za pracownika netto (maksymalna)* 

5,90 PLN
9,90 PLN

* podane kwoty są wartościami orientacyjnymi i nie stawnowią oferty w rozumieniu KC (art. 71, art. 63)