BenefitLex

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Grupowy Program
Obsługi Prawnej BenefitLex

Benefit Lex oferuje uprawnionym uczestnikom dostęp do usług prawnych na wysoce preferencyjnych warunkach. Kompleksowy program zapewnia komfort związany z załatwianiem spraw we właściwym terminie oraz ułatwia dostęp do ekspertów z różnych dziedzin prawa. Każdy pracownik i pracodawca otrzymuje gwarancję komfortu psychicznego związanego z poczuciem bezpieczeństwa, jakie daje posiadanie szerokiej i profesjonalnej obsługi prawnej. 

Benefit Lex 274453274

Szeroki i kompleksowy zakres świadczonych usług w ramach BenefitLex

Poznaj wyjątkowy pakiet korzyści
Programu BenefitLex

BenefitLex – zakres Grupowego Programu Obsługi Prawnej

Basic
Gold

Stawka za godzinę pracy Adwokata bądź Radcy Prawnego na etapie przedsądowym 

149 PLN
99 PLN

Stawka za godzinę pracy Adwokata bądź Radcy Prawnego na etapie sądowym 

149 PLN
99 PLN

Sesja z psychologiem (50 min.)

75 PLN
99 PLN

Stawka za godzinę negocjacji realizowanej przez Adwokta lub Mediatora (w sporach pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą)

149 PLN
199 PLN

Bezgotówkowe prowadzenie spraw dotyczących szkód osobowych 

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej szkody osobowej spowodowanej błędami medycznymi 

33%
29%

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy dotyczącej pozostałych szkód osobowych (innych niż błędy medyczne) 

19%
17%

Finansowanie kosztów sądowych w zakwalifikowanych sprawach

Zniżki na taksę notarialną w wybranych lokalizacjach w Polsce

20%
40%

Bezpłatny profil klienta w systemie informatycznym (zakładany przy pierwszej sprawie) 

Infolinia Wypadkowa 27/7

Osobisty Asystent Prawny

Nielimitowane usługi prawne w pakiecie 

Możliwość przystąpienia członków rodzin 

Miesięczna opłata za pracownika netto (maksymalna)* 

5,90 PLN
9,90 PLN

* podane kwoty są wartościami orientacyjnymi i nie stawnowią oferty w rozumieniu KC (art. 71, art. 63)

Usługi prawne świadczone przez Adwokatów i Radców Prawnych. Capital Lex S.A. wskaże do realizacji usługi Adwokata bądź Radcę Prawnego będącego specjalistą w dziedzinie prawa której dotyczy problem prawny Abonenta. Usługi świadczone są w cenie 99 PLN brutto (wariant Gold) i 149 PLN (wariant Basic) za godzinę jej świadczenia.

Dziedziny w ramach których realizowane są Usługi prawne:

 • prawo cywilne
 • prawo medyczne
 • prawo ubezpieczeniowe
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo karne i prawo wykroczeń
 • prawo spadkowe
 • prawa autorskie i pokrewne, prawo o ochronie
 • konkurencji i konsumentów
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo administracyjne
 • prawo nieruchomości
 • prawo konstytucyjne
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w zakresie ubezpieczeń społecznych)

W ramach dziedzin prawa wykonywane są między innymi następujące usługi prawne:

 • doradztwo prawne (spotkanie indywidualne z adwokatem lub radcą prawnym)
 • wstępna opinia prawna (pisemna lub ustna)
 • kompleksowa opinia prawna (pisemna)
 • przygotowanie pism i odpowiedzi na pisma na etapie przedsądowym
 • windykacja
 • postępowanie egzekucyjne – reprezentacja dłużnika
 • postępowanie egzekucyjne – reprezentacja wierzyciela
 • reprezentacja Abonenta w negocjacjach i sporach
 • przygotowanie umów pod indywidualne potrzeby Abonenta
 • analiza umów gdzie stroną jest Abonent
 • przygotowanie pisma procesowego na etapie sądowym (sąd I i II instancji – innego niż pozew i odpowiedź na pozew)
 • przygotowanie środka odwoławczego (apelacja)
 • przygotowanie pozwu, odpowiedzi na pozew, repliki na etapie sądowym (sąd I i II instancji)
 • zastępstwo procesowe – reprezentacja Abonenta przed sądami I i II instancji oraz organami administracji publicznej

W wybranych lokalizacjach na terenie Polski Abonenci uprawnieni są do zniżki na taksę notarialną w wysokości 40% (wariant Gold) i 20% (wariant Basic).

Usługa Infolinii Wypadkowej świadczona jest przez Adwokatów i Radców prawnych dla Abonenta uczestniczącego w wypadku drogowym lub kolizji, w których Abonent jest sprawcą bądź poszkodowanym.

Infolinia Wypadkowa jest dostępna dla Abonentów przez całą dobę we wszystkie dni w roku (24/7).

W ramach Infolinii Wypadkowej udzielana jest informacja o prawach i obowiązkach strony uczestniczącej w kolizji bądź wypadku drogowym.

Usługa dostępna w wariancie Gold. 

W sprawach dotyczących szkód osobowych gdzie Abonent jest poszkodowanym Capital Lex S.A. pokrywa 100% kosztów pomocy prawnej (wynagrodzenie prawnika). W takich sprawach wynagrodzenie Capital Lex S.A. zdefiniowane jest jako procent kwoty uzyskanej dla Abonenta i wynosi:

 • w przypadku szkód osobowych spowodowanych błędami medycznymi 29% (wariant Gold) i 33% (wariant Basic) brutto od wypłaconego świadczenia,
 • w przypadku szkód osobowych spowodowanych pozostałymi zdarzeniami 17%(wariant Gold) i 19% (wariant Basic). brutto od wypłaconego świadczenia.

W zakwalifikowanych przez Capital Lex S.A. sprawach dotyczących szkód osobowych, w których Abonent był poszkodowanym, Capital Lex S.A. może podjąć decyzję o pokryciu 100% kosztów sądowych (koszty wpisu sądowego, biegłych sądowych, zastępstwa procesowego dla strony przeciwnej). W takim przypadku Capital Lex S.A. należne będzie dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne liczone od uzyskanej dla Abonenta kwoty. 

Capital Lex S.A. dedykuje do obsługi dla wybranej grupy Abonentów prawnika, którego zadaniem jest koordynacja usług świadczonych w ramach Programu.

Usługa dostępna w wariancie Gold. 

Usługa realizowana jest przez zespół składający się z Mediatora (osobę wpisaną na listę stałych mediatorów w jednym z sądów powszechnych) oraz Adwokata bądź Radcy prawnego. Stawka za godzinę negocjacji wynosi 199 PLN brutto (wariant Basic) oraz 149 PLN brutto (wariant Gold).