+48 22 230 20 62Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 18:00

Spory

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Zajmujemy się sporami wynikającymi ze stosunku pracy, konfliktami między wspólnikami oraz sprawami dotyczącymi nieruchomości.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przedsądowych, mediacji oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego (w tym gospodarczych, upadłościowych, naprawczych oraz podatkowych). 

Zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach dotyczących wynagrodzeń, wypadków przy pracy, mobbingu i innych roszczeń wynikających ze stosunku pracy. Nasi Klienci mogą liczyć też na fachowe wsparcie w postępowaniach w zakresie procesu inwestycyjnego oraz sporów związanych z wykonawstwem i podwykonawstwem. Doradzamy w sporach, które wyniknęły z umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy.

Od lat zajmujemy się występowaniem przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, polubownymi oraz innymi organami mediacyjnymi. 

Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A.
Złota 59 (Skylight 8 piętro)
00-120 Warszawa

NIP: 5272800013
REGON: 366769352
KRS: 667464
nr rachunku bankowego: 93 1050 1025 1000 0090 3117 9147
Kapitał zakładowy: 363 775,90 zł

pon. - pt.
9:00 - 18:00