+48 22 230 20 62Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 18:00

Odszkodowania za błędy medyczne

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Ponosimy wszystkie koszty prowadzenia sprawy przed sądami aż do uzyskania prawomocnego wyroku (koszty wpisu sądowego, biegłych, obsługi prawnej).
 
Odszkodowanie za błąd lekarza

Pobyt w szpitalu, dla większości osób, jest niezwykle stresującym doświadczeniem, zwłaszcza jeśli w trakcie hospitalizacji pacjent padnie ofiarą błędu lekarza. Każdy, bez wyjątku, liczy na w pełni fachową opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, oraz – co oczywiste, na poprawę stanu zdrowia.

Niestety, nie zawsze postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne szpitala, lekarzy i pozostałego personelu jest zgodne z przyjętymi standardami czy wymogami.

Błąd lekarza w najlepszym przypadku może przysporzyć pacjentowi dodatkowego stresu, w najgorszym zaś może narazić na szwank zdrowie chorego, a nawet doprowadzić do jego śmierci.

Co to jest błąd medyczny i błąd lekarski?

Błędem medycznym jest naruszenie norm i standardów obowiązujących lekarza podczas udzielania świadczeń medycznych, który naraża pacjenta przebywającego w placówce medycznej na uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia. Są to działania lub zaniechania sprzeczne z ogólnie przyjętym modelem postępowania w określonym przypadku. Błędem medycznym może być też nieumyślne działanie, zaniechanie i wszelkie czynności prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta.

medycyna

Błędy medyczne nie dotyczą jedynie lekarza, ale całej placówki, która obowiązana jest do sprawowania pieczy nad stanem zdrowia chorego. Błąd medyczny w pracy pielęgniarki, ratownika, a nawet operatora sprzętu medycznego daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny.

Błąd lekarski natomiast dotyczy zaniedbań w pracy lekarza, naruszenia zasad ostrożności podczas wykonywania zabiegu, niepoprawnym przeprowadzeniu badań lub zabiegów, a także postawienie błędnej diagnozy, co skutkuje wdrożeniem nieprawidłowego leczenia i często bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla pacjenta.

Więcej o rodzajach błędów medycznych >>>

Na jakie odszkodowanie możesz liczyć?
  • Zadośćuczynienie za doznane cierpienie - jest to świadczenie jednorazowe, niezależne od faktycznie poniesionej straty majątkowej (dającej się wycenić).

  • Odszkodowanie - rekompensuje rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego pacjenta np. koszty leków, wizyt lekarskich oraz wykonanych badań, koszty rehabilitacji, koszty przystosowania mieszkania itp.

  • Rentę na zwiększone potrzeby - renta ta ma charakter okresowy i obejmuje przewidywany koszt, jaki poszkodowany musi ponieść na powtarzające się wydatki (np. leki, środki higieniczne opatrunkowe, rehabilitację).

  • Rentę z tytułu utraty zdolności do pracy – renta ta rekompensuje brak możliwości kontynuacji zatrudnienia albo rozwoju i awansu zawodowego itp.

odszkodowania medyczne

Jak możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania?

Analizujemy dokumentację i oceniamy realne szanse na uzyskanie jak najwyższego odszkodowania. Reprezentujemy naszych klientów zarówno w procesie likwidacji szkody przed Zakładami Ubezpieczeń, jak i na etapie sądowym w postępowaniu cywilnym, czy też karnym. Dysponujemy specjalistami, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny oraz zapewniają fachową pomoc prawną osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Walczymy o odszkodowanie obejmujące rekompensatę wszelkich szkód poniesionych w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami medycznymi.

odszkodowania

Jeżeli uważasz że należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny skutkujący trwałym uszczerbkiem na Twoim lub bliskiej Ci osoby zdrowiu napisz do nas na adres: biuro@clsa.pl,  lub zadzwoń: 22 230 2062