+48 22 230 20 62Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00 - 18:00

ODMOWA Z POLISY GRUPOWEJ

CAPITAL LEX KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA S.A.

Zapewniamy fachową pomoc prawną w uzyskaniu wypłaty z grupowych ubezpieczeń na życie.

Co to jest ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie grupowe to rodzaj ubezpieczeń, które są oferowana pracownikom zakładu pracy lub klientom banku.

Czym charakteryzują się ubezpieczenie grupowe?

Ubezpieczenie jest zawierane rzez grupy osób. Warunki ubezpieczenia są negocjowane przez pracodawcę lub bank.

Wszystkie osoby objęte ubezpieczeniem mają takie same warunki. Warunków nie można negocjować indywidualnie.

Ubezpieczenie grupowe to umowa zawierana pomiędzy pracodawcą (ubezpieczający) a towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz pracowników (ubezpieczeni) lub umowa zawierana pomiędzy bankiem (ubezpieczający) a towarzystwem ubezpieczeniowym na rzecz klientów banku (ubezpieczeni).

Każdy pracownik lub klient banku, przystępując do ubezpieczenia składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) oraz wypełnia krótką ankietę medyczną dotyczącą stanu zdrowia. Ewentualnie, w przypadku uproszczonej procedury przystąpienia do ubezpieczenia składa oświadczenie dotyczące stanu zdrowia. Bardzo często oświadczenia są sformułowane w sposób ogólny dając tym samym dowolność w interpretacji warunków ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

W bankach bardzo często stosuje się rozwiązanie, w którym towarzystwa ubezpieczeniowe nie żądają informacji o stanie zdrowia w chwili przystąpienia do ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczenia zastrzega sobie w takim przypadku możliwość oceny stanu zdrowia przed przystąpieniem do ubezpieczenia po zajściu wypadku ubezpieczeniowego - niejednokrotnie po to, by odmówić wypłaty należnego odszkodowania.

Ograniczenia w ubezpieczeniach grupowych.

Zakład ubezpieczeń zawiera, w stosowanych przez siebie Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, informacje dotyczące ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy lub obniżenia wypłaty odszkodowania.

Coraz częściej sądy zaczynają postrzegać ubezpieczenia grupowe jako takie, w których ubezpieczyciele czerpią zyski bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka ubezpieczeniowego.

Naszą rolą jest wyrównanie szans w Walce z ubezpieczycielem o wypłatę odszkodowania. Interpretacja zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie zawsze musi być taka jak ją przedstawia ubezpieczyciel.

Mając na uwadze fakt, że nie każdy musi być specjalistą od ubezpieczeń, pomagamy pokrzywdzonym, reprezentując ich przed instytucjami finansowymi, organami administracji publicznej i sądami.  

Interpretujemy prawo, sporządzamy reklamację, wzywamy do próby ugodowej a w razie konieczności wytaczamy powództwa przed Sądy Powszechne.

Jeśli Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, powołuje się na regulaminowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, niespełnienie definicji, przyczynienie do wypadku, czyn przestępczy stan po spożyciu alkoholu, przedawnienie, inne Używa sformułowań, których nie rozumiesz skontaktuj się z nami pisząc na adres: biuro@clsa.pl,  lub zadzwoń: 22 230 2062

Capital Lex Kancelaria Prawno-Podatkowa S.A.
Złota 59 (Skylight 8 piętro)
00-120 Warszawa

NIP: 5272800013
REGON: 366769352
KRS: 667464
nr rachunku bankowego: 93 1050 1025 1000 0090 3117 9147
Kapitał zakładowy: 363 775,90 zł

pon. - pt.
9:00 - 18:00